Bøger

/Bøger
Bøger 2020-02-19T09:28:08+01:00

Vi elsker at læse bøger og at blive inspireret. Vi har udvalgt enkelte bøger som vi kan anbefale – og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har en bog om ledelse som du kan anbefale.

strategi og strategi eksekvering

Playing to Win af Roger Martin og Lafley, der kobler udvikling og eksekvering af strategi sammen, og gør det på en enkel måde, som vi godt kan lide. Bogen stiller fem hovedspørgsmål, som strategien skal besvare – og det er med til at gøre det muligt kort at beskrive strategien og gøre den operationel. De fem spørgsmål er: What is our winning aspiration? Where will we play? How will we win in chosen markets? What capabilities must be in place to win? What management systems are required?

strategi og strategi eksekvering

Repeatability af Chris Zook og James Allen er et godt supplement. Bogen introducerer begrebet “strategi på en side”, og der er god sammenhæng til Playing to Win. De arbejder for, at strategien opfylder tre principper. Virksomheden skal for det første have defineret kernen (og her er LEGO et af eksemplerne ift. deres redningsplan). For det andet skal der være klare ”nonnegotiables” (principper), der styrer organisationens adfærd (også i modgang). For det tredje skal vi sikre læring (her er de inspireret af Chris Argyris). Endelig skriver de om vigtigheden af at gøre det enkelt (ellers kan vi ikke håndtere kompleksiteten).

strategi og strategi eksekvering

Blue Ocean Strategy og Shift af Kim & Mauborgne er også værd at hente inspiration i. Specielt oplever vi strategilærredet som godt til at skabe overblik over værdifaktorerne som kunderne vægter – og når vi skal finde en vej til handlinger, er deres fire handlemuligheder med at vælge, om vi skal reducere, skabe, øge eller eliminere værdifaktorer god.

Når vi har en kort og klar strategi skal der eksekveres – og her er vi stor fan af OKR (Objectives & Key Results).

Der findes en mængde artikler fra diverse software udbydere, der beskriver OKR. Tre gode – og meget forskellige bud på OKR bøger er beskrevet nedenfor:

strategi og strategi eksekvering

Measuring what Matters af John Doerr forklarer tydeligt de fire største fordele ved OKR.

1. Focus and commit to priorities
2. Align and connect for teamwork
3. Track for accountability
4. Stretch for the amazing

Doerr giver en mængde eksempler på hvordan der er arbejdet med OKR i helt små virksomheder og i store virksomheder som Intel og Google. Vi synes ikke, at alle eksemplerne overholder OKR ”reglerne”, men det er også en læring (omsætning af teori er ikke altid selvkørende ?). Endelig introducerer Doerr OKR som en metodik ift. CFR (som vi ikke vidste var Conversations Feedback og Recognition – hvilket giver bedre samtaler end mange, indviklede MUS-formater!).

strategi og strategi eksekvering

Radical focus af C. Wodtke er helt anderledes. Det er en kort fabel om en start up virksomhed, der indfører OKR. Let læst og en fin introduktion af begreberne – og specielt egnet til mindre virksomheder.

strategi og strategi eksekvering

Objectives and Key Results af Niven og Lamorte er en værktøjsorienteret bog, der gennem udførlige eksempler beskriver hvordan OKR bliver anvendt i forskellige virksomheder. En af de største styrker ved bogen er, at der også er gode beskrivelser af faldgruber i implementeringen.

ledergrupper

The fearless organization af Amy Edmonson gengiver 20+ års forskning omkring samarbejdet i grupper – og hendes konklusion er meget tydelig. Psykologisk sikkerhed (hvor alle tør sige deres mening, være uenige og italesætte usikkerhed og tvivl) er den vigtigste faktor ift. at skabe det optimale samarbejde i et team

ledergrupper

The Culture Code af D. Coyle bygger videre på Edmonsons teori om psykologiske sikkerhed og påpeger, at det er centralt, at organisationen får opbygget sikkerhed (som Edmonson), deler sårbarhed (som Edmonson) og har et tydeligt formål (som Pink og Ryan & Deci har i deres motivationsteorier). Bogen indeholder mange input til at arbejde videre med kulturen i virksomheden.

ledergrupper

The Deep Blue Sea af W. Drath mener, at ledergruppens succes forudsætter en fælles indsats i gruppen (hvilket vi er helt enige i). Der gives en god ramme til at identificere opgaverne i en ledergruppe; der skal være fælles Direction, Commitment og Adoptation for at ledergruppen skaber resultater. Trillingsgaard har i bogen Ledelsesteamet gentænkt og fortolket Draths metode og har konkrete værktøjer til de enkelte dele (her er Drath mere langhåret).

effektive ledergrupper

Effektive Ledergrupper kommer også med bud på hvilke elementer, der skal være til stede, for at en ledergruppe er effektiv. Bogen præsenterer en forskningsbaseret model for effektive ledergrupper og n kommer med forskellige metoder til at skabe den mest effektive ledergruppe. Det er vores oplevelse, at Drath/Trillingsgaard og Bang med fordel kan kombineres (men det er ikke sikkert at forfatterne er enige!).

örganisationsudvikling

Your Brain at Work af David Rock. Med udgangspunkt i hjerneforskning giver bogen en række bud på hvordan vi arbejder (mere) hensigtsmæssigt.

Udvikling af organisationskultur

Diagnosing and Changing Organizational Culture af Cameron & Quinn. Hvordan skaber vi den mest effektive kultur? Et værktøj der gør det tydeligt, at ledelse handler om bade og!

Simple Rules af Sull & Eisenhardt. Bogen kommer med inspiration til hvordan vi kan gøre det komplekse mere enkelt ved at efterleve seks regler.

Beyond the wall of resistance. Maurer – om forandringsledelse – håndtering af modstand.

Fremtidens Organisation af Frederic Laloux giver et bud på hvilke karakteristika fremtidens organisationer indeholder. Bogen indleder med at beskrive de organisationsmodeller vi har i dag – og præsenterer den påstand, at der er behov for en helt ny måde at organisere på; hvor organisationen betragtes som en levende organisme.
Med udgangspunkt i 12 ekstraordinære pionerorganisationer (fra alle sektorer og geografier) kommer bogen med bud på hvordan organisationer kan bygges op, så de bliver i stand til at håndtere kravene i dag – både fra kunder/borgere, medarbejdere og interessenter i øvrigt. Det handler bla. om øget selvledelse og øget beslutningskraft, at gøre processer mere enkle, at skabe trygge rammer, at fremme refleksion, at forbedre møder, at genopfinde medarbejder(udviklings)samtalen, at have et ægte formål og at få succes med forandringsledelse.
Bogen foreslår, at vi dropper strategi og budgetter og i stedet agerer ud fra behov og muligheder her og nu. En frisk udmelding – der er understøttet med overraskende eksempler. For eksempel er det da tankevækkende, at 9000 hjemmesygeplejersker i Holland (virksomheden Buurtzorg) får gode resultater både menneskeligt og økonomisk – med et samlet hovedkontor på 28 hoveder…

Kontakt en af vores konsulenter