Mindbiz & co

/Mindbiz & co
Mindbiz & co 2020-08-31T13:39:28+02:00

Mindbiz & co er et agilt konsulentbureau, der er sammensat af kompetente og erfarne (det lyder bedre end gamle) konsulenter.

I Mindbiz & co er vi otte i ”kernenetværket”. Vi er optaget af – sammen med ledelser – at udvikle mennesker og virksomheder.

Niels Sparre
Niels Sparre
Niels Sparre er cand. merc. og eMBA i Business Psychology – og modnet i blandt andet Salling Group. Han har sidenhen suppleret op med en SMV-bestyrelsesuddannelse.
Niels har erfaring både som leder og som konsulent. Fokus er især rekruttering, lederteam og eksekvering: at få sat det hold, der faktisk leverer.
Fritiden er især fokuseret om fysiske aktiviteter – og han er glad for bjerge både sommer og vinter.
Josephine Haslund Henriksen
Josephine Haslund Henriksen
Josephine er uddannet cand.pæd.psych og har specialiseret sig inden for organisations- og arbejdspsykologi. Hun er optaget af udvikling af mennesker og organisationer, herunder særligt adfærd, personlighed, motivation samt trivsel. Dette bringes bl.a. i spil i forbindelse med rekrutteringer, search, udviklingssamtaler mm.. I sin fritid prioriterer Josephine fysisk aktivitet – bl.a. løbeture i Brabrands skønne natur.
Lone Duerlund
Lone Duerlund
Lone Duerlund er uddannet Cand.Oecon som er suppleret med en 2-årig uddannelse i Udviklingsledelse og en Certificering i Forandringsledelse, fordi Lone 100% er optaget af at medvirke til og bidrage med at udvikle organisationer og ledere primært i private virksomheder. Lone har 5 års lederkarriere bag sig i et konsulenthus og bringer gerne Performance Leadership i spil, fordi det udvikler både mennesket og forretningen. I fritiden er Lone en ivrig roer og have-entusiast.
Poul Kristian Mouritsen
Poul Kristian Mouritsen
Poul Kristian Mouritsen er officer af uddannelse og har efterfølgende taget en HD i organisation. Han ledede Jyske Banks kompetenceudvikling i en årrække, inden han startede virksomhed som konsulent.
Poul er optaget af udvikling af effektive organisationer og af at finde det bedste match når virksomheder skal ansætte.
I fritiden er Poul aktiv på cykel eller løb i skovene omkring Ry – eller på ski om vinteren.
Ditte Christiansen
Ditte Christiansen
Ditte er uddannet Cand.merc. strategi og ledelse, suppleret med en konsulentuddannelse i narrativ terapi og coaching samt sidefag i psykologi. Hun har stor erfaring inden for HR med særligt fokus på rekruttering, uddannelse, team- og talentudvikling. Ditte brænder for at arbejde med og udvikle med det enkelte menneske. Hun er optaget af adfærd, personlighed og psykologi og hvordan vi kan øge trivsel og effektivitet ved at blive klogere på hinanden.
Elisabeth Thordal Bøgeskov
Elisabeth Thordal Bøgeskov
Elisabeth er uddannet cand.psych. og har specialiseret sig i erhvervspsykologi og psykometri. Hun er særligt optaget af, hvilken betydning forskelle og ligheder mellem mennesker har for samarbejdet, opgaveløsningen og den enkeltes trivsel. Dette bruges under både rekrutteringer, individuelle udviklingsforløb og facilitering af team-processer.
I sin fritid dyrker Elisabeth crossfit, og i ferier rejser hun gerne verden rundt og oplever nye kulturer.
Niels Mølby
Niels Mølby
Niels Mølby er oprindelig uddannet i en bank og har suppleret med HD. Niels fandt hurtigt ud af, at interessen og evnerne var at udvikle mennesker. I de seneste 20 år har han arbejdet inden for HR-feltet – siden 2005 i rollen som selvstændig konsulent med særligt fokus at ”flytte” mennesker og organisationer. Målet er at give den enkelte værktøjer og motivation til at udvikle sig selv. Passionerne udover job er golf, rejser og så er Niels mangeårig Liverpool-supporter.
Susanne Lønborg Thøgersen
Susanne Lønborg Thøgersen
Susanne Lønborg Thøgersen har gennemført den interne lederuddannelse hos Dansk Supermarked (nu Salling Group) og suppleret med merkonomuddannelse i Personaleudvikling, samt diplomfag i ledelse med speciale i HR. Hun er certificeret coach samt efteruddannet stress-managementkonsulent og Job Transition Management rådgiver. Susanne har ledererfaring og gennem flere år arbejdet intenst med HR-området; især udvikling af mennesker, teams og organisationer. Hun motiveres af at få indsatser til at virke i praksis. Susanne lever i en sportsglad familie med eliteidræt som væsentligt parameter og filosofien i både erhvervs- og privatliv er, at lysten til at vinde må være større end frygten for at tabe

Kontakt en af vores konsulenter