Mindbiz & co

/Mindbiz & co
Mindbiz & co 2021-01-04T13:35:07+01:00

Mindbiz & co er et agilt konsulentbureau, der er sammensat af kompetente og erfarne (det lyder bedre end gamle) konsulenter.

Niels Sparre
Niels Sparre
Niels Sparre er cand. merc. og eMBA i Business Psychology – og modnet i blandt andet Salling Group. Han har sidenhen suppleret op med en SMV-bestyrelsesuddannelse.
Niels har erfaring både som leder og som konsulent. Fokus er især rekruttering, lederteam og eksekvering: at få sat det hold, der faktisk leverer.
Fritiden er især fokuseret om fysiske aktiviteter – og han er glad for bjerge både sommer og vinter.
Josephine Haslund Henriksen
Josephine Haslund Henriksen
Josephine er uddannet cand.pæd.psych og har specialiseret sig inden for organisations- og arbejdspsykologi. Hun er optaget af udvikling af mennesker og organisationer, herunder særligt adfærd, personlighed, motivation samt trivsel. Dette bringes bl.a. i spil i forbindelse med rekrutteringer, search, udviklingssamtaler mm.. I sin fritid prioriterer Josephine fysisk aktivitet – bl.a. løbeture i Brabrands skønne natur.
Poul Kristian Mouritsen
Poul Kristian Mouritsen
Poul Kristian Mouritsen er officer af uddannelse og har efterfølgende taget en HD i organisation. Han ledede Jyske Banks kompetenceudvikling i en årrække, inden han startede virksomhed som konsulent.
Poul er optaget af udvikling af effektive organisationer og af at finde det bedste match når virksomheder skal ansætte.
I fritiden er Poul aktiv på cykel eller løb i skovene omkring Ry – eller på ski om vinteren.
Ditte Christiansen
Ditte Christiansen
Ditte er uddannet Cand.merc. strategi og ledelse, suppleret med en konsulentuddannelse i narrativ terapi og coaching samt sidefag i psykologi. Hun har stor erfaring inden for HR med særligt fokus på rekruttering, uddannelse, team- og talentudvikling. Ditte brænder for at arbejde med og udvikle med det enkelte menneske. Hun er optaget af adfærd, personlighed og psykologi og hvordan vi kan øge trivsel og effektivitet ved at blive klogere på hinanden.

Kontakt en af vores konsulenter