OKR/Objectives & Key Results

/OKR/Objectives & Key Results
OKR/Objectives & Key Results 2020-08-20T08:41:13+02:00

OKR/Objectives & Key Results

Siden 1996 har først Intel (og siden især Google) arbejdet med Objectives og Key Results (OKR) – med overbevisende resultater. De siger selv, at OKR driver 10x vækst i forhold til andre tilgange, de har prøvet. OKR er på en og samme tid et mindset OG en række konkrete værktøjer, der giver struktur og klarhed. Der er fokus på at omsætte strategiens mål til resultater på kortere sigt og for en mindre del af virksomheden. Det kan typisk være afdelingsresultater på 3 måneders sigt.

Strategien starter med en ambition, der bliver omsat til Vildt Vigtige Mål. OKR bliver derefter et bindeled til dagligdagen. En sikring af, at vi arbejder effektivt med de rigtige ting.

Objectives er ambitiøse, ikke-målbare og udtryk for den ønskede situation efter den valgte periode. Objectives udspringer af de Vildt Vigtige Mål.

Key Results er målbare resultater knyttet til hvert Objective. Når Key Results er nået, er det pågældende Objective indfriet.

Det er en vigtig pointe at arbejde med resultatmål i stedet for aktivitetsmål. Aktivitetsmål bliver populært sagt bare “vinget af”; resultater kan vi fejre sammen! Det er en lige så vigtig pointe at sætte ambitiøse mål, så vi sammen når noget, der faktisk er svært og ikke bare det, vi vidste, vi kunne.

Det er også vigtigt, at Objectives og Key Results hænger sammen på tværs i virksomheden. Når virksomheden har et vildt vigtigt mål kan salg have et Objective, produktion et andet og CEO et tredje Objective, der tilsammen bidrager til at nå et vildt vigtigt mål.

OKR eksempel

Eksempel – hentet fra en produktionsvirksomhed, som sælger produkter, der bidrager til at øge sundheden hos os alle. For at bevare styrken til at nå ambitionen skal salget fordobles over de kommende 5 år:

Ambition: Vi har kompetence og styrke til konstant at skabe produkter og viden om muligheder, så flere folk kan tage vare på egen sundhed. Vi har hjertet med, og er stolte af at være her.

Vildt Vigtigt Mål for 2019 (1 blandt flere):

Salget skal vokse i DK med 20%, og vi skal øge eksporten med 100%.

Objective for dette mål i Q1 (1 blandt flere):

Starte væksten i salget og styrke kompetencen til fortsat salgsvækst – også udover DK, Norge og Finland.

Key Results for dette Objective i Q1:

  1. Omsætning i Norge øget til 10 mio. – med produktpalette af 10 kerneprodukter
  2. Partnerskab er etableret, og forhandler har indledt salget af mindst 5 produkter i Finland.
  3. Prioriteret liste for de næste tre markeder.

OKR virker også i små virksomheder. Der kommer fokus på strategien og sammenhængskraften mellem afdelingerne er tydelig.

Lad os tage en snak

Lad os tage en snak