Ledelses- og kulturudvikling hos Carletti 2017-11-06T14:41:30+01:00

Project Description

Ledelses- og kulturudvikling hos Carletti

”Det er på mange måder en meget positiv proces som vi har startet. Mindbiz er dygtige til at forstå vores behov og sætte et samlet program sammen, som har betydet at der undervejs i processen allerede er skabt imponerende resultater – bedre end jeg havde forventet. Det har været en dynamisk proces med stor eksekveringskraft”.

Niels Petersen, CEO

Situationen

Den øverste ledelse i Carletti ønskede at skabe øget ledelseskraft i mellemledergruppen. Samtidig ønskede ledelsen at implementere ledelsesgrundlaget og værdierne, så disse blev en naturlig del af det daglige arbejde.

Endelig var der et ønske om at øge samarbejdet på tværs i organisationen, da stigende råvarepriser og diverse afgifter konstant kræver et tæt samarbejde på tværs.

Opgaveløsningen

Med udgangspunkt i opgavebeskrivelsen og en mindre organisationsanalyse, udarbejdede Mindbiz et kultur- og lederudviklingsforløb, hvor kompetenceløftet tog udgangspunkt i de værdier og det ledelsesgrundlag som Carletti har.

Værktøjerne, der blev arbejdet med, tog afsæt i at understøtte værdierne og ledelsesgrundlaget. For at styrke implementering og fastholdelse af værktøjerne arbejdede vi med tværgående projekter, der alle var centrale for den videre succes i Carletti, men som endnu ikke var igangsat.

Forløbet fokuserer både på at løfte de individuelle kompetencer og på at løfte samarbejdet på tværs i organisationen. Undervejs i processen har der været fokus på at sikre projekternes relevans i forhold til forretningen, og der har været et stærkt fokus på opfølgning og eksekvering.

Udbytte

Forventningerne blev mere end opfyldt. Den øverste ledelse i Carletti oplever at: ledelseskraften er øget, kompetenceniveauet løftet, ledelsesgrundlaget og værdierne er en del af lederens opgave samt at samarbejdet på tværs i organisationen er forbedret.