Natur-Drogeriet: Strategiudvikling og strategieksekvering med OKR 2019-11-11T11:37:16+01:00

Project Description

Strategiudvikling- og eksekvering med OKR hos Natur-Drogeriet

”Niels er både meget interessant og interesseret. Han er samtidig meget åben og meget klar på at hjælpe.”

– Jan C. Rathcke, CEO

Situationen

Da Natur-Drogeriet første gang tog fat i Niels Sparre og Mindbiz i foråret 2018, var det for at få hjælp med udvikling af strategien. I forbindelse med Jan C. Rathckes start som direktør i 2014 var der etableret en ledergruppe, som skulle fungere som redskab i rejsen fra 100 % ejerledelse til større inddragelse og ejerskab blandt afdelingerne og blandt alle medarbejdere. For alle i ledergruppen indebar dette en udfordring med at gå fra at være praktisk problemløser til leder – og her ønskede Natur-Drogeriet Mindbiz’ hjælp.

Som et centralt grundlag for denne forandring fokuserede Jan og den nye ledergruppe på strategiudvikling og (i særdeleshed) på praktisk implementering af strategien. Målet var, at strategien skulle favne hele virksomheden fra bestyrelse til sidst ansatte og både støtte implementering og engagement. Naturdrogeriet havde tidligere forsøgt med udvikling og eksekvering af strategiplaner, men uden held. Erfaringen var, at der hurtigt gik ”hverdag” i den og at medarbejderne ikke rigtig var ”med”. Mindbiz bragte et nyt redskab til strategiudvikling og strategieksekvering på banen: OKR – Objectives and Key Results.

Opgaveløsning og strategiudvikling

Med OKR som metode til strategieksekvering oplever Natur-Drogeriet, at der både er større fokus på strategien her og nu samt engagement til at vedligeholde dette fokus. Metoden har gjort det nemmere for alle at fokusere på, hvad det vigtige og nødvendige er og således prioritere mellem opgaverne. Ledergruppen og medarbejderne oplever, at det er lettere at få gjort tingene færdige, og at der ikke bruges tid på hovsa-løsninger og impulsive opgaver, der måske ikke har relevans eller betydning for organisationens mål.

Derudover er det særlige ved OKR-metoden, ifølge Jan C. Rathcke, at der også er fokus på glæde. Det handler ikke bare om at udføre og løse opgaverne, men også om ”er vi glade for den her opgave, eller er vi glade for, hvor langt vi er kommet.” Jan oplever, at ledergruppen har fundet mere ro, og at sammenhængskræften mellem afdelingerne er blevet større. Afdelingerne er hele tiden bevidste om, at alle arbejder henimod de samme mål, og at alle således er med til at indfri disse mål.

Samarbejdet med Niels Sparre og Mindbiz

Undervejs i processen har Jan og ledergruppen oplevet Mindbiz og Niels Sparre som utroligt interesserede, personligt engagerede og meget klar på at ville hjælpe. Alle oplevede en konsulent, der satte sig ind i situationen, forstod den og brugte de rigtige værktøjer i situationen. Jan oplever, at OKR og samarbejdet med Mindbiz har gjort Natur-Drogeriet mere fokuseret og skarp på både strategi og strategieksekvering og anbefaler absolut Mindbiz og Niels Sparre til andre.