Strategiudvikling for Dansk Handelsblad 2019-09-13T13:12:46+02:00

Project Description

Dansk Handelsblads strategiudvikling

”Niels var i hele processen i øjenhøjde med os og meget forstående. Han var rigtig god til at sætte sig ind i vores kontekst.”

Peter Helm-Petersen, adm. direktør

Situationen

Dansk Handelsblad, et landsdækkende medie- og videnshus for dagligvarebranchen, kontaktede Mindbiz efter et ledelsesskifte. Med overtagelsen ønskede de nye ledere at sætte gang i en strategiudvikling, der skulle konkretisere den nye retning for organisationen, samt få samlet organisationen omkring den nye ledelse.

Samtidig skulle medarbejdergruppen involveres i strategiudviklingen for at skabe engagement, medindflydelse og ejerskab medarbejdergruppen og organisationen imellem. Her blev Mindbiz bragt ind som facilitator.

Opgaveløsning og strategiudvikling

Efter de indledende samtaler med ledelsen vedrørende ønsker og vilkår og internt ”kick off” møde, tog alle medarbejderne i Dansk Handelsblad en dag ud af huset af to omgange, hvor processen med strategiudvikling for alvor blev skudt i gang. Her lavede de forskellige øvelser for at diskutere missioner, mål, succeskriterier, osv. Disse blev samlet i et ”strategi-dokument”, der efter bestyrelsens godkendelse var klar til at blive ageret på.

Mellem dagene fik både ledelsen og medarbejdergruppen opgaver, som var med til at gøre processen konkret og forståelig, og som samtidig skabte indsigt og forståelse. Alle var klar over retningen og bevidste om, hvordan de kunne bidrage hertil. Strategien var operationel og eksekverbar for hele organisationen, ikke kun ledelsen.

Udbytte og samarbejdet med Mindbiz

Arbejdet med strategiudvikling og samarbejdet med Mindbiz har gjort en stor forskel i Dansk Handelsblad: Organisationen og medarbejderne kender den strategiske retning, faktisk efterspørger de videre arbejde med strategiudvikling. Derudover er der blevet skabt en høj grad af ejerskab og engagement i medarbejdergruppen.

Undervejs i processen oplevede de Mindbiz og Niels Sparre i øjenhøjde med dem, meget forstående og dygtig til at sætte sig ind i deres kontekst, forstå situationen og handle derefter. Peter Helm-Petersen og Dansk Handelsblad vil klart anbefale Mindbiz og Niels Sparre til andre.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om, hvordan Peter Helm-Petersen, direktør i Dansk Handelsblad, oplevede processen med strategiudvikling og samarbejdet med Mindbiz i artiklen, ”Dansk Handelsblads strategiudvikling i samarbejde med Mindbiz.”