Sådan arbejder Mindbiz med FN’s verdensmål

/Sådan arbejder Mindbiz med FN’s verdensmål
Sådan arbejder Mindbiz med FN’s verdensmål 2019-08-19T10:22:52+02:00

Hvad er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN's verdensmål MindbizI 2000 vedtog alle FN’s medlemslande den såkaldte Millenium-erklæring: otte hovedmålsætninger inden for udviklingsområdet, der skulle være opnået senest i 2015. Da 2015 nåede sin ende, blev den overraskende konklusion: det er muligt at opnå resultater, når vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter.

Fastsættelse af Millenium-målene, var således en kæmpesucces, der gav energi til at lave de nye og mere omfattende udviklingsmål for hele verdensudviklingen. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til bl.a. at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder og sikre bedre sundhed til alle. Du kan læse meget mere om de 17 verdensmål her.

Og hvorfor er Mindbiz så også ”hoppet med” på verdensmålene? Der er ingen tvivl om, at hvis der skal skabes udvikling og resultater, kræver det en indsats fra alle. Det kræver indsats på det store plan fra regeringer, multinationale virksomheder og verdensomspændende NGO’er – men også på mikroplan med byråd, små virksomheder og frivillige. Derfor vil Mindbiz også arbejde med verdensmålene.

Hvilke verdensmål fokuserer Mindbiz på?

I Mindbiz har vi valgt at fokusere på 3 af de 17 verdensmål:

 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene (Mænd og kvinder skal have de samme rettigheder og muligheder inden for bl.a. uddannelse, politisk indflydelse, jobmuligheder og økonomi)
  • Delmål 5.5: Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det offentlige liv
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst (Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle)
  • Delmål 8.2: Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.
  • Delmål 8.4: Gradvist forbedre indtil 2030 den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion, og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse.
 • Mål 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
  • Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, (især store og transnationale virksomheder), til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Men når FN har opstillet 17 verdensmål, (med i alt 169 delmål), er det så uambitiøst kun at fokusere på 4 delmål? Jo, det kan nogen måske synes. Men vi har valgt at fokusere på de mål og delmål, der er realistisk chance for, at vi møder i vores hverdag. Det er således ikke et fravalg af 14 verdensmål/165 delmål, men et tilvalg af 3 mål/4 delmål ud fra et ønske om at medvirke. I stedet for at blive overvældet af de mange mål og delmål, hvor vi ikke kan medvirke til handling, vælger vi at fokusere på dem, hvor vi faktisk kan gøre noget og bidrage.

Ved at fokusere på netop dem, vil vi med al sandsynlighed bedre være i stand til at holde øjne og øre åbne, så vi kan bidrage og skabe resultater. Det er en naturlig del af Mindbiz’ opgaveløsning at spørge til en kundes fokus på et eller flere verdensmål: vi vil inspirere og udfordre!

Lad os tage en snak

Lad os tage en snak