Lederudvikling

//Lederudvikling
Lederudvikling 2019-08-19T10:32:38+02:00

Lederudvikling

Vi skelner mellem lederudvikling og ledelsesudvikling. Vi kan godt lide at understrege, at det vigtige ikke er, at “jeg er leder”; men at “jeg skaber ledelse sammen med mine med-ledere”.

Forskellen på succes og fiasko er ofte “bare”; at hver medarbejder og leder skal føle sig med på holdet, have lyst til at bringe holdet i mål og vide, at netop jeg har noget at bidrage med. God ledelse sikrer alle tre dele. Som en proces, der hele tiden bygger på gensidig kommunikation og på bearbejdning af fakta og fornemmelser indefra og udefra.

Husk at Ledelsesudvikling bedst skabes i sammenhæng med Organisationsudvikling og Strategiudvikling og -eksekvering.

Løsning

Den amerikanske forsker Amy Edmondson har identificeret “Psychological Safety” som den vigtigste for-udsætning for, at ledelse bliver succesrig. Psychological Safety udtrykker den gensidige tillid og accept, som sikrer, at hvert medlem i en ledergruppe giver sit fulde og hele bidrag til dagligdagen, til udviklingen og til problemknusningen.

Psychological Safety er et fundament, som til stadighed skal suppleres med kompetencer, rutiner og aftaler.

Sådan gør vi

Arbejdet med at styrke mellemlederne handler om at udvikle både den enkelte leder og samarbejdet mellem lederne i organisationen. Når ledergruppen samles og højner deres niveau inden for ledelse, skaber det ny energi og forbedrer samtidig deres indbyrdes netværk – og det medfører et bedre samarbejde på tværs i virksomheden.

Vi arbejder med at omsætte den gode energi blandt mellemlederne til en godt forankret praksis. Derfor arbejder vi med workshops og træningsplaner, typisk 4-6 workshops fordelt på 12-15 mdr. Lederne skal arbejde aktivt med de værktøjer, de får på vores workshops, for at implementere en ny kultur i hele virksomheden. Det sørger vi for ved at arbejde dynamisk med værktøjerne og altid holde teorien op mod virkeligheden. Og selvfølgelig gennem opfølgning, både fra vores side og internt – vi holder ledergruppen til ilden, så alle får brugt værktøjerne aktivt.

Helt konkret begynder vi arbejdet med ledergruppen med en forventningsafstemning, hvor vi identificerer succeskriterierne og dernæst en analyse af virksomheden. Hvilke kompetencer mangler, og hvilke tiltag er nødvendige for at nå målene? Vi arbejder med at give lederne inspiration og viden, og vi benytter dialog, interviews og refleksion, erfaringsudveksling, logbog og systematisk opfølgning.

Om os

Vi har hver især arbejdet med leder- og kulturudvikling gennem mere end 20 år. Vores fokus er altid at skabe varige forandringer hen mod eksekveringen af den ønskede retning.

Lad os tage en snak

Lad os tage en snak