Organisationsudvikling

//Organisationsudvikling
Organisationsudvikling 2019-08-19T10:31:25+02:00

Organisationsudvikling – hvad er det?

Organisationsudvikling er egentlig et spøjst ord: Organisationsudvikling er livsnødvendigt, foregår hele tiden – og kan alligevel lyde så omstændeligt. Det er det ikke.

Organisationsudvikling er i vores perspektiv aktiviteter, vi sammen udfører, og som på én og samme gang resulterer i bedre resultater og bedre arbejdsdage. Det er optimalt, når organisationen fungerer, så den understøtter de opgaver, der skal udføres, og de mennesker der er i organisationen trives.

Konkret kan behovet for organisationsudvikling skyldes mange faktorer; Det kan være store ændringer som en fusion eller digitalisering, fx med indførelse af et nyt ERP system. Men det kan også være ”mindre” ting som behovet for at få sælgerne til at gå fra produktsalg til datadrevet løsningssalg eller en ny stor kunde, der betyder, at vi har behov for at arbejde på en anden måde for at kunne levere.

Hvordan kan der arbejdes med organisationsudvikling?

Det er vores holdning, at topledelsen skal definere rammen og retningen. Det er nok ikke en overraskelse. Det nye er, at vi anbefaler, at mellemlederne varetager det konkrete organisationsdesign for afdelingen, så dagligdagen matcher behovene – og som selvfølgelig er inden for den retning, topledelsen har sat. Topledelsen har vanskeligt ved at udarbejde det optimale design for den konkrete afdeling. Derfor ser vi arbejdet omkring organisationsudvikling som en proces, der skabes i samspil mellem topledelsen og de øvrige ledere/mellemledere i organisationen.

Erfaringsmæssigt (og forskningsmæssigt) kan organisationsudvikling skabe rollekonflikter, hvor ændringer medfører usikkerhed og måske gråzoner, hvor enkelte opgaver lander mellem afdelinger eller hvor topledelsens beslutning ikke er hensigtsmæssig for den konkrete afdeling. Det kan kræve, at mellemlederne bliver kompetenceløftet for at kunne varetage denne rolle. Om det er nødvendigt i din virksomhed, er det kun dig der ved; men tommelfingerreglen om at to ud af tre forandringer ikke lykkes, gælder vist stadig!

Husk at Organisationsudvikling bedst skabes i sammenhæng med Ledelsesudvikling og Strategiudvikling og -eksekvering.

Sådan arbejder Mindbiz med organisationsudvikling

Mindbiz har mange og gode erfaringer med organisationsudvikling. Vi tager udgangspunkt i strategien og historien – med konstant fokus på nuværende betingelser og fremtidige muligheder. Et af de værktøjer vi henter inspiration i, er Galbraiths fem stjernemodel, hvor vi ser på sammenhængen mellem Strategy, Structure, Processes, Reward og People. Det er essentielt, at der er sammenhæng mellem de fem delelementer, så de understøtter hinanden.

Forudsætningen for succes er at topledelsen ser det som en fælles opgave at skabe løbende organisationsudvikling. Vi tror, at det skaber bedre resultater løbende at justere, så vi måske kan undgå (eller minimere) de helt store turn around forandringer. Vi har oplevet organisationer, hvor medarbejderne får ny leder mindst en gang om året. Det er ikke det vi mener. Men vi tror på at topledelsen sætter retningen og rammen OG involverer de øvrige ledere i den videre organisationsudvikling.

Og organisationsudvikling behøver ikke være omstændeligt. Det er konkret, krævende, innovativt og sjovt!

Lad os tage en snak

Lad os tage en snak